Hur går en rättegång till?

En advokat är en person som försvarar en klient i en rättegång. Advokater inom allmän och civilrätt kan antingen vara anställda av staten eller arbeta privat. De flesta arbetar privat och tar betalt för sina tjänster. Dem som jobbar med civilrätt hanterar tvister mellan privata parter, medan dem inom allmän rätt ofta arbetar för myndigheter såsom polisen eller åklagarkammaren men där klienten har fått en person utsedd till att försvara honom eller henne, kanske att personen till och med sitter i häkte.

Hur går en rättegång till? För det mesta inleds en rättegång med ett förfarande kallat förhandling, där den som är advokat försöker komma överens om ett slutligt avtal. Detta kan vara en process som tar flera månader, och parterna kommer ofta att träffas flera gånger innan de når fram till ett slutligt beslut. Om de inte kan komma överens kommer de att göra varsin slutlig argumentation för sin sak inför domaren, och domaren kommer sedan fatta ett beslut. Detta är den process som kallas för en rättegång. Rättegångar kan vara mycket komplicerade, och den som är advokat måste ofta använda sig av flera olika lagar och förordningar för att bygga upp sina fall. I de allra flesta rättegångarna är det den som är advokat som försvarar sin klient, och den andra parten företräder motparten. De kommer då att göra sina slutliga argument inför domaren, och domaren kommer sedan fatta ett beslut baserat på de argumenten och bevisningen. Dom kommer oftast inte på en gång utan man brukar få den inom ett par veckor och är man inte nöjd med utfallet går domen att överklaga i högre instans. Det tar flera, flera år att bli advokat och alla som blir anklagade i Sverige för ett brott har rätt att ha en sådan som sin försvarare.

Med vänlig hälsning

Elin i Göteborg