Det är viktigt att prata om återvinning

Det har varit ett stort tryck här i Karlshamn på att få hjälp med återvinning och att hyra containrar. I vår brf har vi hyrt en container och den kom på torsdagen och på söndagen var den proppfull så då hade folk bara ställt allt skräp på gräsmattan. Vi fick då hyra en till, för så mycket skrot och skräp var det, och när folk såg hur det såg ut så tänkte dem att här kan vi ställa ännu mer skräp eftersom det redan är så skräpigt.

En person här i Karlshamn som jag stöter på emellanåt har återbrukat länge och hon sa att de har återvinningsbehållare på återvinningsstationerna. Det har tagit väldigt lång tid att få återvinning överallt men nu börjar det fungera. I vissa områden kan man återvinna allt och i andra områden har de återvinningsstationer där man tar med sig alla återvinningsgrejer dit.

Kommunfullmäktige har jobbat mycket med återvinning under lång tid nu och det går bra här i Karlshamn liksom på de flesta ställen nu. Folket i Sverige är också bra på återvinning jämfört med andra länder runt om i Europa för vi återvinner saker här. Det finns dock fortfarande mer utrymme för förbättringar eftersom återvinning inte alltid innebär att alla gör rätt i alla lägen, se på grannarna här bara.

Vi borde återvinna mer. Man måste lära sig om återvinning annars kommer man att få en återvinning som inte fungerar som den ska eftersom det finns så många olika typer av återvinning.

Det är ofta svårt för mig att prata med människor som inte vet så mycket om återvinning och det är också svårt för dem att prata med mig om de inte förstår vad återvinning handlar om eftersom återvinning kräver kunskap som jag inte alltid har tid att diskutera, men nu hade jag det, med er, mina kära läsare!